• Kiedy zostajemy rodzicami, to naszą główną troską staje się zdrowie i szczęście dziecka. Często zadajemy sobie pytania czy to co nas niepokoi w zachowaniu i rozwoju naszego dziecka wymaga specjalistycznych oddziaływań? Na takie pytania warto szukać odpowiedzi jak najwcześniej, zwłaszcza gdy nasze dziecko urodziło się z wadą genetyczną, lub w wyniku trudnego porodu, albo też przedwcześnie przyszło na świat.

  • Najczęściej nasz maluszek jest raczej zdrowy a jednak chcemy więcej o nim wiedzieć, o tym jak się rozwija i jakie są jego możliwości. Wczesna diagnoza poziomu rozwoju pozwala na ocenę jego prawidłowości oraz określenie kierunku dalszych możliwych oddziaływań w oparciu o Dziecięca Skalę Rozwojową. Badanie DSR pozwala precyzyjnie określić, jak dziecko w danym przedziale wiekowym się rozwija. Wyniki takiej diagnozy są przydatne podczas konsultacji neurologicznej lub innej.
  • Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa (w 1 roku życia) daje możliwość wczesnego rozpoznania poziomu sprawności 8 głównych funkcji psychomotorycznych oraz wyznaczyć sferę najbliższego rozwoju.
  • Psycholog Dziecięcy Joanna Iwaniak-Madej tel. kom. 693 842 462, ul. Siewna 5/10, 43-300 Bielsko-Biała, e-mail: psycholog@joannaiwaniak-madej.pl